II WF IIst. - obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk

04.12.2019

Informacja o praktykach

 

Informacja dla studentów II roku, 2-go stopnia, na kierunku WF. W związku z zaistniałą sytuacją, gdzie ponad połowa studentów nie dostarczyła do dnia dzisiejszego zgody na odbycie praktyk pedagogicznych (120h) w szkole ponadpodstawowej, informuje się wszystkich studentów o obowiązku dostarczenia zgód w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2019.

Wszyscy studenci, którzy jeszcze nie dostarczyli zgody muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci obniżenia oceny z praktyk pedagogicznych.

Studenci, którzy nie dostarczą zgody na odbywanie praktyk w podanym terminie nie uzyskają oceny pozytywnej z praktyk, co będzie się wiązało z niezaliczeniem roku i skierowaniu na płatne powtarzanie ostatniego roku studiów.

 

 

Pracownicy działu Praktyk Pedagogicznych

Wróć