POWTARZANIE BIOCHEMII

29.11.2019

niestacjonarni poprawiający przedmiot Biochemia:

- godziny konsultacji 10.45-11.45 w sali A301

Wróć