Termin poprawkowy Antropologia- I WF i SPORT I st.

11.10.2019

Studia stacjonarne, Wychowanie Fizyczne i Sport – ANTROPOLOGIA

Dla osób, które posiadają zgodę na przedłużenie sesji zaliczeniowej i dostarczyły kserokopię dokumentu potwierdzające tę decyzję, zaliczenie z Antropologii odbędzie się w dniu 11.10.2019 (piątek) wg poniższego harmonogramu:

17.00 (aula) - osoby mające do zaliczenia tylko ćwiczenia

17.45 (aula) - osoby mające do zaliczenia wykłady i ćwiczenia

18.15 (aula) - osoby mające do zaliczenia tylko wykłady

 

Proszę pamiętać o posiadaniu kalkulatora o podstawowych funkcjach i dokumentu ze zdjęciem.

 

Wróć