WF-4 semestr, Psych. rozwoju i wychowania dziecka

05.04.2019

Studenci studiów niestacjonarnych WF I stopnia 4 semestru - egzamin  z "Psychologii rozwoju i wychowania dziecka"
 odbędzie się 10.04.2019 o godzinie 8:00 na balkonie prawym.

Wróć