I rok WF S i I rok SPORT -egzamin poprawkowy

05.02.2019

ZALICZENIE POPRAWKOWE z przedmiotu Prawo w szkole odbędzie się 13 LUTEGO 2019r.(środa) 10.00 -10.30 s. 202 siedziba Wydziału Turystyki i Rekreacji

Wróć