III rok sem. 6 studia I stopnia WF NS - egzamin z Dydaktyki WF

27.04.2018

Egzamin z przedmiotu Dydaktyka Wychowania Fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 6 sem. odbędzie się

I termin  26.05.2018 o godzinie 12:00 w Auli

II termin 16.06.2018 o godzinie 12:00 w Auli .

Wróć