EGZAMIN POPRAWKOWY Z ANTROPOMOTORYKI - I rok studia I stopnia WF

29.03.2018

EGZAMINJ POPRAWKOWY Z ANTROPOMOTORYKI

dla studentów st. niestacjonarnych - I st. I WF

9 kwietnia 2018 (poniedziałek)

godz. 15.15 sala seminaryjna 7 / XI

 

Wróć