III rok powtarzanie biochemii i fizjologii

26.10.2017

     POWTARZANIE  BIOCHEMII

 17.11.2017 godz. 15-19 sala 216

18.11.2017 godz. 9-13           „

19.11.2017 godz. 9-13           „

      POWTARZANIE FIZJOLOGII

 18.11.2017 godz. 1330 -1930 sala203

Wróć