Zawieszenie zajęć - dziekanat nie obsługuje studentów w kontakcie bezpośrednim

12.03.2020

W związku z zawieszeniem zajęć do 01.04.2020 r. dziekanat nie obsługuje studebtów w kontakcie bespośrednim.

W przypadku pilnyych potrzeb otrzymania zaświadczenia o statusie studenta należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Wróć