II termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Wychowawstwo kolonijne odbędzie się 18.09.2019o godz. 10.30 w sali 1B

11.09.2019

Wróć