Absolwenci studiów I stopnia, którzy ukończyli specjalność Spa and Wellness

13.07.2017

Studenci specjalności SPA&Wellness, którzy chcą otrzymać certyfikaty muszą dokonać opłaty 50 zł za każdy certyfikat. Łącznie należy wpłacić kwotę 200 zł.

Opłaty należy dokonać na konto główne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

w tytule przelewy należy napisać
Certyfikaty SPA, imię i nazwisko studenta

Certyfikat są preferowane na rynku pracy i uprawniają do wykonywania
zabiegów i masaży SPA.

Do wydania są 4 certyfikaty
Certyfikat uprawniający wykonywania zabiegów SPA
Certyfikat uprawniający wykonywania masażu klasycznego
Certyfikat uprawniający wykonywania masażu gorącymi stemplami "Pantai Luar"
Certyfikat uprawniający wykonywania masażu gorącymi kamieniami

Po dokonaniu płatności proszę przesłać potwierdzenie na adres malgorzata.kowza-dzwonkowska@awf.gda.pl
lub pozostawić potwierdzenie płatności w sekretariacie TiR, pok. 215

Informacja o możliwości odebraniu gotowych certyfikatów zostanie umieszczona na stronie uczelni.

Wróć