Ogłoszenia Dziekanatu

Przesunięty na czwartek dyżur Prodziekan dr Anny Szumilewicz - 24.05.2017

Uwaga !

Wyjątkowo zostaje przeniesiony dyżur Prodziekan ds. kształcenia dr Anny Szumilewicz ze środy na czwartek 25.05.2017 r. w godz. 12:30 - 14:00.

Za zmiany przepraszamy.

II MSU - egzamin ze specjalizacji Terapeuta SPA - 22.05.2017

Drodzy studenci. Egzamin ze specjalizacji Terapeuta SPA odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy będzie 
test z pytaniami testowymi i otwartymi. Drugi będzie do opisania projekt zabiegu.
W nim należy opisać metodyke wylosowanego zabiegu- masażu, wpływ na organizm oraz wskazania i przeciwwskazania. Zagadnienia praktyczne Seans w saunie Relaksacja Zabiegi z zastosowaniem: prądów, światła, ultradźwięków, fali radiowych, Masaż przedramionami, masaż klasyczny, masaż bambusami, masaż muszlami oraz abhynga, udwartana i shiroabhyanga. Wykaz zagadnień do egzaminu z wiedzy teoretycznej ze specjalizacji Terapeuta SPA na podstawie zagadnień z sylabusów przedmiotowych. Anatomia człowieka Układ krążenia Układ nerwowy Układ pokarmowy i dokrewny Układ mięśniowy i kostny Układ ruchu Fizjologia komórkowa Środowisko wewnętrzne ustroju Zmiany w organizmie pod wpływem temperatury Balneologia w obiektach SPA Podstawy hydroterapii Peloidoterapia Kąpiele mineralne Inhalacje balneologiczne Fizjoterapeutyczne metody w odnowie biologicznej Definicja Odnowy Biologicznej Metody i środki Odnowy Biologicznej Zasady stosowania Odnowy Biologicznej Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu wypoczynku Definicja masażu Wskazania i przeciwskazania, zasady wykonywania masażu klasycznego stosowanego w Odnowie Biologicznej Masaż w odnowie biologicznej Funkcje i zadania terapeuty sauna majster Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas kąpieli w saunie Wskazania i przeciwskazania do kąpieli w różnych typach saun Rodzaje saun i wpływ zabiegów saunowych na organizm Różne techniki przeprowadzania seansów w saunach Różne formy schładzania ciała po seansie w saunie Przygotowanie roztworu olejków eterycznych lub naparów Techniki seansu parowego Zabiegi uzupełniające kąpiel w saunie Kosmetyka lecznicza Wykorzystanie światła w kosmetyce Wykorzystanie prądu w kosmetyce Stosowanie zabiegów cieplnych Nowoczesne zabiegi kosmetyczne Naturalne preparaty lecznicze Prawne aspekty funkcjonowania obiektów SPA Zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwauzdrowiskowego Zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania; Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny pracy w zakładach pracy, warunkio higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wymagania sanitarne, jakimi powinny odpowiadać zakłady: fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej; sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom. Odpowiedzialność cywilna i karna prowadzącego obiekt SPA Stosowanie technik relaksacyjnych Psychofizjologia stresu Psychologiczne teorie stresu
stres jako bodziec, stres jak stan, stres jako relacja Diagnoza stresu – znaczenie profilaktyki i promocjizdrowia Metody radzenia sobie ze stresem przegląd metod. Progresywna relaksacja mięśniowa Jacobsona;
podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenie. Zaawansowany trening Jacobsona. Omówienie działania treningu Podstawy treningu autogennego Schultza. Zaawansowany etap treningu Schultza
omówienie działania treningu Wizualizacja jako metoda relaksacji
omówienie zastosowania oraz przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia Biofeedback jako nowoczesna metoda radzenia sobie ze stresem
ćwiczenia praktyczne. Techniki masaży Ajurwedyjskich Zdrowie według ajurwedy Miejsce zabiegów i masaży w terapiach ajurwedyjskich Rodzaje zabiegów i ich oddziaływanie na organizm Rodzaje masaży i ich oddziaływanie na organizm Zabiegi egzotyczne w obiektach SPA masaż muszlami masaż bambusami Zabiegi relaksacyjne z zastosowaniem naturalnych produktów np. wosków ze świecy i masaż przedramionami

III Lic- egzamin ze specjalizacji SPA and Wellness - 22.05.2017

Drodzy studenci specjalizacji SPA&Wellness
Egzamin końcowy będzie się składał z 2 etapów. Pierwszy będzie test z
pytaniami testowymi oraz pytaniami otwartym. Drugi będzie składał się z
napisania projektu dotyczącego wylosowanego zabiegu lub masażu. Należy w
nim opiasac metodyke zabiegowa, wpływ działania zabiegu na organizm
człowieka, wskazania i przeciwskazania. Poniżej podaje zagadnienia zgodnie
z sylabusami przedmiotów.

Kosmetologia i Fizjoterapia
Budowa skóry Pielęgnacja i rodzaje cery Składniki kosmetyczna i ich zastosowanie Zabiegi kosmetyczne twarzy i ciała Hydroterapia w SPA&Wellness Kinezyterapia w SPA&Wellness
Fizykoterapia w SPA&Wellness Terapie manualne w SPA&Wellness Rodzaje aparatury kosmetycznej i fizjoterapeutycznej w obiektach SPA&Wellness Inne zabiegi terapeutyczne w SPA&Wellness Masaż w SPA&Wellness Nauka masażu gorącymi kamieniami Nauka masażu gorącymi stemplami Nauka manualnego masażu relaksacyjnego Odnowa biologiczna
Wykład Definicja Odnowy Biologicznej Metody i środki Odnowy Biologicznej Zasady stosowania Odnowy Biologicznej Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu wypoczynku Definicja masażu Wskazania i przeciwwskazania, zasady wykonywania masażu klasycznego stosowanego w Odnowie Biologicznej Masaż w Odnowie Biologicznej
Ćwiczenia Masaż klasyczny w Odnowie Biologicznej Nauczanie technik masażu Nauka opracowania punktów spustowych Podstawy SPA&Wellness Historia SPA&Wellness
Typy obiektów SPA&Wellness Turystyka SPA&Wellness Usługi w obiektach SPA&Wellness Wyposażenie obiektów SPA&Wellness Aparatura stosowana SPA&Wellness Oferta w obiektach SPA&Wellness Zabiegi w SPA&Wellness Produkty kosmetyczne i ich zastosowanie, Zabiegi pielęgnacyjne twarzy w SPA&Wellness Pielęgnacja ciała w SPA&Wellness, Stosowanie aparatury elektro-leczniczej w SPA, Stosowanie aparatury światłoleczniczej w SPA, Stosowanie aparatury kosmetycznej w SPA Zabiegi w różnych typach obiektów SPA&Wellness

III Lic- zaliczenie wykładów z przedmiotu Zarządzanie w TiR odbędzie się na ostatnich zajęciach ! - 15.05.2017

 

I Lic- spotkanie obowiązkowe - 11.05.2017

Szanowni Studenci,

w dniu 15 maja (w poniedziałek) w godz. 13.45-14.20 na sali kongresowej (częściowo w czasie wykładów) odbędą się prezentacje specjalności zawodowych.

Dzięki temu będziecie mogli dokonać bardziej świadomego i trafnego wyboru specjalności, kontynuowanych przez następne dwa lata studiów (sem. 3-6).

Obecność obowiązkowa.

 

RSS