Ogłoszenia Dziekanatu

III rok Licencjat - 14.02.2018

3 termin egzaminu poprawkowego z Krajoznawstwa odbędzie się 19.02.18r. o godz. 8:00 - AULA

Z powodu choroby Dziekanat I stopnia w dniach 14.02.2018-20.02.2018 nieczynny. - 14.02.2018

I rok Licencjat - 14.02.2018

3 termin egzaminu poprawkowego z Geografii turystycznej odbędzie się 19.02.18r. o godz. 19:00 - AULA

II rok Lic oraz MSU - ODWOŁANE zajęcia z dr Magdaleną Adamowicz - 14.02.2018

W dniach 12-16.02.18r. wszystkie zajęcia prowadzone prze dr Magdalenę Adamowicz zostają ODWOŁANE:

I rok MSU - Prawo gospodarcze - wykład

II rok Lic. - Prawo w TiR - wykład

II rok MSU - Prawne aspekty funkcjonowania obiektów Spa - wykład

II rok MSU - Prawo w przedsiębiorstwie turystycznym i sportowym - wykład + ćwiczenia

I rok MSU - Prawo międzynarodowe - wykład + ćwiczenia

Pdw- Obóz narciarski - 13.02.2018

Spotkanie organizacyjne w sprawie Obozu narciarskiego dla studentów TiR studiów licencjackich i magisterskich odbędzie się w środę 21 lutego, godz. 16.30 w auli.

Obecność obowiązkowa  dla studentów, którzy wybrali ten przedmiot.

RSS