Ogłoszenia Dziekanatu

Dziekanat MSU i LIC. nieczynny - przerwa urlopowa od 01 - 31.08.2018 r. - 31.07.2018

I rok MSU - wrześniowa poprawa ze Statystyki - 31.07.2018

I rok II st. stacjonarne i niestacjonarne, przedmiot: Statystyka

Poprawkowe kolokwium zaliczeniowe ćwiczeń odbędzie się: 13 września o godz. 10:00. Spotykamy się pod pok. 207 bud. TiR.

Zapraszam na nieobowiązkowe zajęcia przygotowujące do poprawki w dniach:

4 września – 10:00-11:30; 6 września – 10:00 – 11:30 oraz 11 września – 10:00 – 11:30. Spotykamy się pod pok. 207 bud. TiR.

Od dnia 29.05.2018 r. do dnia 03.06.2018 r. MSU - wybór PDW na 3 semestr r.a. 2018/2019 - 29.05.2018

UWAGA !

!!! Proszę uważnie zapoznać się z informacjami w załączniku i ... dokonać przemyślanych wyborów !!!

1. Od dnia 29.05.2018 r. do dnia 03.06.2018 r. (niedziela) studenci studiów II stopnia TiR mają obowiązek dokonać wyboru przedmiotów z listy (w załączniku) do realizacji w semestrze 3 r.a. 2018/2019.

2. Informację o wybranych przez siebie przedmiotach studeci przesyłają na adres mailowy dziekanatu:<<dzaocznytir@awf.gda.pl>> do w/w terminu.

3. W przedmiotach z limitem miejsc w grupie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń !

4. Studenci, którzy nie dokonają żadnego wyboru przedmiotów, zostaną losowo przydzieleni przez Dziekanat.

!!! Proszę uważnie zapoznać się z informacjami w załączniku i ... dokonać przemyślanych wyborów !!!

Dla studentów TiR - oferta rekrutacji na przewodnika obiektu Twierdza Wisłoujście - 22.03.2018

 

Szanowni Studenci,

W związku z nawiązaną w tym roku współpracą Wydziału TiR z Twierdzą Wisłoujście - oddział Muzeum Gdańska otrzymaliśmy ofertę rekrutacji na certyfikowanego przewodnika tego obiektu.  W ramach sezonowej pracy kandydaci otrzymają szkolenie z historii obiektu i jego architektury, zyskają ponadto doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego, organizacji i koordynowaniu wydarzeń organizowanych w obiekcie oraz uprawnienia do samodzielnego oprowadzania grup turystycznych w Twierdzy Wisłoujście.

 

Link do oferty rekrutacji -
https://bip.muzeumgdansk.pl/praca/oferty-pracy/szczegoly-oferty/news/muzeum-gdanska-rozpoczyna-nabor-przewodnikow-w-oddziale-twierdza-wisloujscie/?L=0&cHash=dc0b710d940f6af2e8afb03cbbbb315a

 

Lub bezpośrednio:

Maciej Flis

Kierownik // Twierdza Wisłoujście

mob. + 48 512 418 731

m.flis@muzeumgdansk.pl

 

 

Szczerze zachęcam!

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

Jednorazowa zmiana terminów dyżurów nauczycieli w dniu 28.03.2018r. - 22.03.2018

 

Szanowni Studenci,

W związku z decyzją Rektora, że w środę 28 marca będą realizowane zajęcia czwartkowe uprzejmie informuję, że dyżury nauczycieli również będą odbywać według czwartkowego planu.

W razie potrzeby proszę o indywidualny kontakt w tej sprawie bezpośrednio z nauczycielami.

 

Jednocześnie informuję, że mój dyżur prodziekański w środę 28 marca odbędzie się w godz. 11.00-12.30.

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

RSS