Ogłoszenia Rady Wydziału

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2017/2018 - 10.10.2017

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji będą odbywały się o godz. 9.00 w sali senackiej zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 18 października 2017 r.

  • 15 listopada 2017 r.

  • 17 stycznia 2018 r.

  • 21 lutego 2018 r.

  • 21 marca 2018 r.

  • 18 kwietnia 2018 r.

  • 16 maja 2018 r.

  • 20 czerwca 2018 r.

  • 19 września 2018 r.

 

Wprowadzono przez: Aneta Worska