Zasady rekrutacji


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
I stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne 02.07.2017 r.
kierunek: Sport

02.07.2017 r.

II stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne

16.07.2017 r.

kierunek: Sport

16.07.2017 r.

kierunek: Sport (w języku angielskim) 30.08.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
I stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne 22.10.2017 r.

kierunek: Sport

22.10.2017 r.
II stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne 22.10.2017 r.

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i rekreacja  
studia stacjonarne – I stopień 02.07.2017 r.
studia stacjonarne – II stopień 12.09.2017 r.
studia niestacjonarne – I stopień 22.10.2017 r.
studia niestacjonarne – II stopień 22.10.2017 r.

WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 03.07.2017 r.
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień 03.07.2017 r.
II stopień  
kierunek: Fizjoterapia 10.09.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień 10.09.2017 r.
II stopień  
kierunek: Fizjoterapia 10.09.2017 r.

Informacje o kierunkach