Zasady rekrutacji


Dodatkowy nabór na kierunek Wychowanie Fizyczne studia niestacjonarne I stopnia.
Obowiązkowa rejestracja internetowa kandydatów będzie trwać do 2 listopada 2014 r.
...WEJŚCIE - wymagana ponowna rejestracja...

Dodatkowy nabór na kierunek Wychowanie Fizyczne studia niestacjonarne II stopnia.
Obowiązkowa rejestracja internetowa kandydatów będzie trwać do 2 listopada 2014 r.
...WEJŚCIE - wymagana ponowna rejestracja...

Dodatkowy nabór na kierunek Turystyka i Rekreacja studia niestacjonarne I i II stopnia.
Obowiązkowa rejestracja internetowa kandydatów będzie trwać do 2 listopada 2014 r.
...WEJŚCIE - wymagana ponowna rejestracja...