Wydawnictwo

Pracownicy Wydawnictwa Uczelnianego

Główny specjalista ds wydawniczych
mgr Katarzyna Dzierżanowska
pokój 115
tel. 058/ 554-71-61
wydawnictwo@awf.gda.pl
kasiadz@awf.gda.pl

redaktor językowy
dr Jan Frankowski
pokój 115
tel. 058/ 554-71-61

Sprzedaż  prowadzi Dział Wydawnictw AWFiS.

Współpracują z nami m.in.

KRAKOWSKA KSIĘGARNIA KULTURY FIZYCZNEJ
Al. Jana Pawła II 78
Kraków
tel. 126813622 e-mail: ksiegarnia@sporty.pl

Księgarnia Sportowo-Medyczna
Al. I. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna AWF, pok. 39
51-612 Wrocław
www.sportowo-medyczna.pl
sklep@sportowo-medyczna.pl

PUBLIKACJE ZWARTE

Wydawnictwo Uczelniane publikuje książki naukowe i dydaktyczne, a więc monografie, podręczniki, skrypty, poradniki.

Maszynopis książki składanej do druku należy dostarczyć w postaci zgodnej z instrukcją dla Autorów:

PERIODYKI NAUKOWE

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (ukazujący się od 1994 do 2008 roku jako RESEARCH YEARBOOK) jest recenzowanym czasopismem o zasięgu międzynarodowym. Publikowane są w nim prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych o kulturze fizycznej. Przygotowywany w całości w języku angielskim. Indeksowany w Index Copernicus, SPORTDiscus. Od 2011 r. ukazuje się jako kwartalnik.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, ponadto BJHPA ukazuje się w wersji drukowanej w nakładzie 100 egz.

ROCZNIK NAUKOWY