Aplikacje naukowe

"8 kroków do mistrzostwa mentalnego w żeglarstwie"

FemFit MDM - system ćwiczeń mięśni dna miednicy

FemFit Mama - system ćwiczeń w ciąży

FemFit Post - system ćwiczeń po porodzie

Koncepcja wdrożenia procedury badawczej w systemie fit box w Polsce

Kwestionariusz Celów Aktywności Fizycznej

Program Aktywizacji Seniora JA! (PAS - JA)

Program psychoedukacyjny - trening mentalny młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Program szkolenia w zakresie sprawności specjalnej w piłce nożnej dla zawodników w wieku od 7 do 16 roku życia

Szkolenie z zakresu danych osobowych wraz z wdrożeniem koniecznej dokumentacji

Warsztaty psychoedukacyjne - Don't worry, be active

Zajęcia adaptacyjne - W szkole jak w domu