Ogłoszenia

Otwarte posiedzenia Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozpraw doktorskich - 10.05.2016

Szanowni Państwo,

W imieniu prodziekana ds. Nauki, Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS w Gdańsku, prof. nadzw. dra hab. Mariusza Lipowskiego, informuję, iż dnia 18 maja 2016 r. w sali 108 (blok A I piętro) odbędą się otwarte posiedzenia Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozpraw doktorskich mgr Izabeli Kozakiewicz oraz mgra Jacka Żakowieckiego, na których kandydaci przedstawią koncepcję rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej. 

godzina 9.30 - mgr Izabela Kozakiewicz, temat: Efektywność Iyengar Jogi i Vinyasa Power Jogi   w odniesieniu do wybranych komponentów sprawności fizycznej kobiet w wieku 45-59 lat.

godzina 10.30 - mgr Jacek Żakowiecki, temat: Proces kształcenia jako czynnik zmian zachowań prozdrowotnych studentów.

 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!