Badania naukowe

Realizowane projekty badawcze - 26.01.2016

Wpływ polimorfizmów wybranych genów (ACE, AMPD1, ATP1A2, HIF1, PPARD, GABPB1, VEGF, PPARG, ACTN3, IGF1, IL5, TNF) na charakter i zakres potreningowej odpowiedzi adaptacyjnej organizmu.

 dr Agata Leońska-Duniec

 

Wpływ suplementacji wit. D3 na poziom zdolności wysiłkowych osób trenujących i nietrenujących

prof. Zbigniew Jastrzębski, dr Łukasz Radzimiński, dr Mariusz Kaczmarczyk, mgr Maria Jastrzębska , dr Marta Bichowska,
mgr Dorota Wakuluk

 

Lokomocja zawodników zespołowych gier sportowych w różnym wieku oraz na różnym poziomie mistrzostwa sportowego podczas wybranych zajęć treningowych oraz meczów

prof. Zbigniew Jastrzębski, dr Łukasz Radzimiński, dr Paweł Rompa, dr Marta Bichowska, mgr Piotr Stępień

 

Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa – międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań prozdrowotnych

prof. Mariusz Lipowski, prof. Małgorzata Lipowska

 

Zdolności koordynacyjne i ich uwarunkowania w kształtowaniu mistrzostwa sportowego w gimnastyce sportowej

prof. Stanisław Sawczyn

 

Trening fitness osób w różnym wieku, jako czynnik poprawy jakości życia

prof. Stanisław Sawczyn

 

Optymalizacja treningu zdrowotnego o różnym charakterze wysiłku ludzi w różnym wieku

prof. Katarzyna Prusik, prof. Krzysztof Prusik, dr Monika Wiech, dr Jakub Kortas, mgr Łukasz Bielawa

 

Przebieg ciąży i porodu oraz występowanie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z ciążą fizjologiczną, uczestniczących w programie prenatalnej aktywności fizycznej

 dr Anna Szumilewicz

 

Wpływ wysiłku fizycznego na aktywność osi neuroendokrynnej u dzieci w wieku przedpokwitaniowym

 dr Magdalena Rokicka - Hebel

 

Finansowanie turystyki w Polsce

 dr Tomasz Taraszkiewicz

 

Wpływ treningu wytrzymałościowo-siłowego na wybrane wskaźniki ryzyka wystąpienia niesprawności u kobiet w wieku pomenopauzalnym

dr Zbigniew Ossowski

 

Charakter i zakres powysiłkowych zmian organizmu u osób z nadmiarem masy ciała

dr Zbigniew Czubek, mgr Tomasz Dudziak, mgr Mirosław Grabowski

 

Aktywność fizyczna a psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych gimnazjalistów

mgr Magdalena Jochimek

 

Uwarunkowania i motywy uczestnictwa w sportach ekstremalnych a poczucie satysfakcji z życia

mgr Daniel Krokosz

 

Geograficzne uwarunkowania budowy kapitału społecznego, jako efektu realizacji imprez masowych. Przykład wybranych powiatów ziemskich Polski wschodniej

mgr Julia Ziółkowska

 

Efektywność Iyengar Jogi i Vinyasa Power Jogi w odniesieniu do wybranych komponentów sprawności fizycznej kobiet w wieku 45 - 59 lat

mgr Izabela Kozakiewicz