Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU SONATA BIS 7 - 22.06.2017

Konkurs SONATA BIS 7 - na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

OGŁOSZENIE KONKURSU SONATA 13 - 22.06.2017

Konkurs SONATA 13 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

OGŁOSZENIE KONKURSU HARMONIA 9 - 22.06.2017

Konkurs HARMONIA 9 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9

OGŁOSZENIE KONKURSU MAESTRO 9 - 22.06.2017

Konkurs MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9