Kryteria wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku