Akty Prawne - archiwum

 • Ustawa
  z dnia 15 czerwca 2007 r.
  o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

 

 • Ustawa
  z dnia 15 czerwca 2007 r.
  o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 

 • Ustawa
  z dnia 8 października 2004 r.
  o zasadach finansowania nauki

 

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz. U. nr 21 z dnia 8 lutego 2008 r., poz. 126)

 

 

 

 

 

załączniki