dr J. Zajt

08.09.2017

Egzamin z Wybranych metod fizjoterapeutycznych wieku rozwojowego dla
studentów I roku, II st. studiów zaocznych odbędzie się 23 09. 2017 o
godz. 11.00, sala 108A

Wróć